Fakturastrul i juli

Publicerad: 2019-08-13

På grund av felaktig fakturakörning i juli har de medlemmar som betalar sin avgift via e-faktura i stället fått pappersfakturor. För de som betalar via pappersfaktura innebar felet att fakturorna anlände väldigt sent. Läs här om vad som gäller för de som drabbats av strulet.

Vad behöver man nu göra?
Betala pappersfakturan för juli månad så snart som möjligt. Detta gäller såväl de som normalt använder e-faktura som de som fått sin vanliga pappersfaktura sent.

Vad händer om jag betalar för sent?
Ingenting. Detta är ett fel som orsakats av förbundet och ska inte drabba enskilda medlemmar.

Något mer jag behöver veta?
E-fakturan som går ut som vanligt nu i mitten av månaden gäller för augusti. Du behöver betala pappersfakturan för juli också. I övrigt ska allt nu fungera som vanligt.

I det fall det så småningom går ut en påminnelse om juliavgiften kommer det vara tydligt angivet på denna vad det gäller.

Officersförbundet beklagar det inträffade och hoppas att det inte ställt till för mycket problem.