Förbundet i Almedalen 2019

Publicerad: 2019-06-20

Vid årets politikervecka i Visby finns Officersförbundet naturligtvis på plats för att diskutera den militära personalens villkor och löner med våra beslutsfattare. I år samarbetar vi även med en rad andra organisationer för att lyfta försvars- och säkerhetsfrågorna.

Officersförbundet kommer under Almedalsveckan att genomföra ett seminarium på temat personalförsörjning. Representanter från Försvarsberedningen och försvarsutskottet kommer under en paneldebatt på onsdag morgon, den 3 juli, att diskutera vägar för att komma tillrätta med pågående och kommande personalkris.

Seminariet kommer att webbsändas och du kommer att kunna hitta det här på vår webbplats. Mer information om detta kommer inom kort. 

Vill du veta mer om seminariet och paneldeltagare hittar du mer information på webbplatsen Program för Almedalsveckan.

Seminariet arrangeras inom ramen för samarbetsforumet ”Säkerhet & Försvar: Arena för öppen debatt”. Arenan är ett samarbete mellan Folk och Försvar, Försvarshögskolan, Sveriges veteranförbund, Kungliga krigsvetenskaps akademin, Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté och Officersförbundet.

Genom projektet ”Försvar och säkerhet: Arena för öppen debatt” samlar vi seminarier på temat krisberedskap, försvar och säkerhet i Almedalen.

Logotype Säkerhet & Försvar - Arena för öppen debatt