Våra medlemmar är inte brickor i det politiska spelet

Publicerad: 2019-05-10

Våra medlemmar är inte brickor i det politiska spelet!

Försvarsberedningen ser ut att falla. Att den breda politiska enigheten bakom beredningens slutrapport nu tycks gå om intet är oerhört olyckligt. Sveriges försvar, och våra medlemmar, är för viktiga för att användas till politisk kohandel. Det säger Lars Fresker, förbundsordförande för Officersförbundet, efter dagens besked.

Vid en presskonferens i dag aviserade de fyra borgerliga partierna, moderaterna, centern, kristdemokraterna och liberalerna, att de inte kan ställa sig bakom den slutrapport Försvarsberedningen skall överlämna till regeringen under nästa vecka. Anledningen är att de uppfattar att socialdemokraterna inte är beredda att garantera finansieringen för kommande försvarsbeslut.

– Att försvarspolitiken, och därmed våra medlemmar, återigen blir spelplan för politiskt schackrande är djupt beklagligt. Den militära personalen har levt i en verklighet av otydlig politisk styrning och ständig osäkerhet de senaste 20 åren, något som nu tycks fortsätta. Det är fullständigt oacceptabelt, våra medlemmar och Sveriges försvarsförmåga är inte brickor i ett politiskt spel, säger Lars Fresker och fortsätter:

– Vi hade någonstans hoppats på att man i och med beredningens slutrapport skulle uppnå en politisk enighet om såväl inriktning och omfattning på Försvarsmakten, men också finansieringen av densamma. Det tycks nu inte bli verklighet. Det beklagar jag.