Problem med pensionsberäkning för yrkesofficerare

Publicerad: 2019-05-03

Problem med pensionsberäkning för yrkesofficerare

Som yrkesofficer med pensionsålder 61 år är det i dagsläget svårt att göra en korrekt pensionsberäkning via verktyget minPension.se eller hos Pensionsmyndigheten. Här kan du läsa vad som gäller för att det ska bli rätt.

Det orange pensionskuvertet dimper i dessa dagar ner i brevlådan hos svenska hushåll, och för många blir det en påminnelse om att kontrollera hur den framtida pensionen kommer att te sig. Detta kan man i de flesta fall enkelt göra via verktyget minPension.se.

För dig som är yrkesofficer med en pensionsålder på 61 år (född 1987 eller tidigare och således går under pensionsavtalet PA 16 Avdelning II) är det dock i dagsläget inte helt enkelt att göra denna beräkning. Du behöver gå in i den detaljerade pensionsprognosen för att få en korrekt pensionsberäkning Detta går inte att göra hos Pensionsmyndigheten.

Den förenklade prognosberäkning som görs tar inte automatiskt hänsyn till den avtalade pensionsåldern 61 år, varför beloppen som anges blir missvisande. Här nedan följer en beskrivning från minPension.se på hur du kan göra för att få en mer träffsäker beräkning av din framtida pension.

Pensionsprognos för yrkesofficerare med lägre pensionsålder

Hos minPension beräknas för närvarande yrkesofficerare med en pensionsålder enligt ordinarie pensionsålder för tjänstepensions-avtalet PA 16 Avd II, det vill säga 65 år. Eftersom det är minPensions prognos som används även hos Pensions-myndigheten gäller detsamma även på deras inloggade sidor.

Nedan är ett exempel hur det ser ut efter att ha loggat in på minPension.se. Prognosberäkningen görs med pensionsålder 65 år istället för den lägre pensionsåldern på 61 år. (Det skulle vara enligt samma princip om det skulle vara en yrkesofficer med den lägre pensionsåldern 60 år.)

Infobild 1 om prognosen på minpension.se

Även om ändring görs till uttag vid 61 år tas inte hänsyn till den särskilda pensionsförmånen som gäller före 65 år.

En prognos hos minPension med den lägre pensionsåldern kan i nuläget göras i tjänsten Simulatorn. Välj denna tjänst och klicka därefter på alternativet Uttagsålder och uttagstid, markerade med röda boxar nedan.

Infobild 2 om prognosen på minpension.se

Då visas alla pensioner och det finns möjlighet att för varje pension välja en egen uttagsålder och uttagstid. För PA 16 Avd II, Förmånsbestämd pension från Statens tjänstepensionsverk, SPV är uttagsåldern ifylld redan direkt för den lägre pensionsåldern. (Den korrekta pensionsåldern är egentligen 61 år och 1 månad, inte 61 år, alternativt om pensionsålder 60 år gäller är det 60 år och 1 månad.) Se bilden nedan.

Infobild 3 om prognosen på minpension.se

I detta fall är också Allmän pension (Inkomstpension och Premiepension) ändrad till samma uttagsålder som PA 16 Avd II, Förmånsbestämd pension. 

Efter att ha klickat på Testa presenteras en pensionsprognos beräknad enligt det önskade. Hänsyn har tagits till den särskilda pensionsförmånen som gäller, i detta fall från 61 år och fram till 65 år.

Infobild 4 om prognosen på minpension.se

Ovan har alternativet DETALJVY valts för att se detaljer, med uppdelning av prognosbelopp mellan allmän pension (rött) och tjänstepension (blått). (I detta fall finns ingen privat pension och därför syns inget grönt.)

Önskas en detaljerad vy som tabell presenteras det under diagrammet, enligt bilden nedan. Då kan också detaljerade belopp för bland annat PA 16 Avd II Förmånsbestämd pension ses.

Infobild 5 om prognosen på minpension.se