försvarsdebatt personalfrågor

Publicerad: 2019-05-03

Politiker avvisar personalsatsningar

Riksdagen röstade i går om de förslag som kommit in under året rörande Försvarsmaktens personalförsörjning. Alla förslag om satsningar på personalen röstades ner.

När Riksdagen i onsdags debatterade motioner och förslag som berör försvarets personalförsörjning var det i det närmaste tomt i kammaren. Endast några ledamöter från Försvarsutskottet syntes på plats.

När så omröstning skedde under torsdagen röstades samtliga motioner som berörde personalsatsningar ner av riksdagen. Det huvudsakliga argumentet från politiskt håll för detta är, enligt Försvarsutskottets betänkande, att det är ”viktigt att värna om principen att det är arbetsmarknadens parter som i stora delar ska ges möjlighet att sköta spelreglerna på arbetsmarknaden genom att teckna kollektivavtal”.

– Politiken backar från sitt eget ansvar i den här frågan. Naturligtvis ska löner och villkor sättas i förhandling mellan arbetsmarknadens parter, men när politiken inte tillför medel för några som helst personalsatsningar så finns inget att förhandla om, säger Peter Löfvendahl, förbundsdirektör vid Officersförbundet.

Försvarsmaktens anslag räcker knappt eller precis till för materiel, övningar, insatser, utbildning, hyror och bibehållande av nuvarande låga löneläge. Officersförbundet har därför yrkat att anslaget ska öka med 325 miljoner kronor för att arbetsmarknadens parter ska ha något att förhandla om och teckna kollektivavtal.

– Våra politiker har inga problem med att ge andra myndigheter tydliga direktiv om att tillförda pengar ska gå till personalsatsningar. Men när det kommer till Försvarsmakten, som de facto står inför en mycket allvarlig personalkris, väljer man att sticka huvudet i sanden. Det visar i bästa fall på okunskap och i sämsta fall att man inte bryr sig, avslutar Peter Löfvendahl.