Försvarsmaktens nya löner för flygförare en oönskad julklapp

Publicerad: 2018-12-21

Försvarsmaktens nya löner för flygförare en oönskad julklapp

När övergångsregler i hittills gällande avtal för flygförare nu upphör har Försvarsmakten valt att sänka ingångslönen för flygförare med 5 000 kronor.

Flygvapnets piloter omfattas av ALFF (Avtal om löner för flygförare inom Försvarsmakten). Avtalet har sedan millennieskiftet givit en ingångslön för en ny pilot på 38 000 kr. Avtalet som ansågs vara gammalmodigt med sitt tariffsystem, omförhandlades därför 2013 till att idag hantera ingångslön som skulle möjliggöra att ha samma löneutveckling som övriga Försvarsmakten. När avtalet slöts tecknades ett antal övergångsbestämmelser, en av dessa var att individer som 2014-01-01 redan antagits till pilotutbildning skulle erhålla 38 000 kronor enligt de tidigare reglerna.

Övergångsbestämmelserna i ALFF slutar nu att gälla vilket medför att Försvarsmakten fritt kan sätta flygförarlön utifrån sin bestämda struktur. Lägsta värde i den av Försvarsmakten beslutade lönestrukturen för flygförare är 30 000 kronor. Flygvapenchefen har nu valt att harmonisera lönerna för flygförare vilket innebär en ny ingångslön för pilot på 33 000 kronor per månad, en lönesänkning på 5 000 kronor.

– De helikopterpiloter som anställs den 19 december är de första att drabbas av den nya lönesättningen. Detta visar på hur Försvarsmakten värderar sin personal när de ensamma får styra lönesättningen. I detta fall innebär det för vår medlem en sänkning av ingångslönen med 5 000 kronor, en oönskad julklapp från flygvapenchefen, säger ombudsman Fredrik Norén och fortsätter:

– Vi anser att våra medlemmar skall inplaceras enligt saklig grund utifrån den lönebild som faktiskt finns och inte enligt en gammal struktur som arbetsgivaren tagit ur luften. När vi tittar på omvärlden ser vi en flygmarknad som lyfter. SAS har meddelat att de från 2021 har behov av att anställa 100 piloter varje år. Vi vet att Försvarsmakten ser över hela förmånssituationen för sina piloter, då vore det rimligt att bibehålla lönenivån 38 000 fram tills dess att vi gemensamt landat i en ny, säger Fredrik Norén.

Officersförbundet försöker nu genom förhandling påverka Försvarsmakten att ändra sitt beslut och inplacera våra medlemmar på en rimlig lönenivå.