Budgeten – katastrof för Sveriges försvar

Publicerad: 2018-11-15

Lars Fresker skriver i dag på Aftonbladet om budgetens konsekvenser för försvaret och förbundets medlemmar. ”Det är våra medlemmars arbetsmiljö som kommer att försämras. Det är våra medlemmars möjlighet att göra ett bra jobb som rycks undan och det är våra medlemmars löner, villkor och arbetsförhållanden som kommer att försämras av denna politiska inkompetens. Det är oacceptabelt!”

I dag presenterar övergångsregeringen sitt förslag till statsbudget för 2019. Då vi, över två månader efter valet, fortfarande inte har en vald regering på plats handlar det om en så kallad ”prolongerad budget”, det vill säga att 2018 års budget rullar vidare – inga satsningar åt något håll. En budget utan ”partipolitiska inslag” är tanken.

Och som den parlamentariska situationen ser ut i dag finns föga hopp om att vi kommer att ha någon ny regering och således ny budget på plats i närtid. För Försvarsmaktens del är detta inget mindre än en katastrof.

Den häpnadsväckande absurda situation vi nu befinner oss i går knappt att logiskt förstå. Vi har en bred, nästintill unison, enighet i riksdagen om att Försvarsmakten behöver resurstillskott. Allt pekar på att den parlamentariskt sammansatta försvarsberedningen inom ett halvår kommer att lägga fram en rapport som föreslår markant ökade försvarsanslag och att kommande försvarspolitiska inriktningsbeslut kommer att tillmötesgå detta, åtminstone i delar.

Ändå väljer man alltså i denna övergångsbudget att inte utöka nuvarande anslag.

Konsekvenserna riskerar att bli fullständigt ödesdigra – förmågeuppbyggnaden som inletts kommer att bromsa upp, avstanna och vända neråt igen. Personal kommer att lämna, i frustration över rådande situation. Eventuellt återtagande av förmågor längre fram kommer att bli än mer kostsamt i både pengar och tid i och med att verksamheten nu avstannar. Varje steg bakåt i nuläget innebär att varje steg framåt i ett senare skede kommer att bli mer kostsamt och mer tidskrävande än det hade behövt bli.

Att skjuta till de pengar ÖB äskar hade inte varit ett partipolitiskt inslag i en övergångsbudget. Det hade varit ett pragmatiskt och helt och hållet nödvändigt steg för att åtminstone möjliggöra för Försvarsmakten att nå de politiskt beslutade mål som ställts upp för myndigheten.

Hade vi, Officersförbundet, stått vid sidan av denna galenskap hade vi kunnat skaka på huvudet och nästan skratta åt situationens absurditet. Men nu gör vi inte det. Nu är det våra medlemmar som drabbas av den politiska inkonsekvensen, senfärdigheten och oförmågan eller oviljan att inse fakta. Det är våra medlemmars arbetsmiljö som kommer att försämras. Det är våra medlemmars möjlighet att göra ett bra jobb som rycks undan och det är våra medlemmars löner, villkor och arbetsförhållanden som kommer att försämras av denna politiska inkompetens. Det är oacceptabelt!

Ni, riksdagens 349 ledamöter, får inte blunda för den kris som det svenska försvaret står inför. Svik inte alla de tusentals män och kvinnor som i sitt yrkesval ställt sig beredda att försvara vår frihet, vår demokrati och vårt sätt att leva, om så krävs med sina egna liv.

Det vore ett svek ovärdigt Sveriges högsta beslutande församling. Jag uppmanar er nu att lägga politiskt käbbel och intrigmakeri åt sidan. Gå samman och utöva det ledarskap och statsmannaskap som förväntas av våra folkvalda ledare.

Försvarsmaktens anställda, våra medlemmar, visar dagligen att det går att utföra stordåd trots bristande resurser, delvis omodern utrustning, otillräckliga stödsystem och bristande materielunderhåll. Vi kräver inga stordåd i retur, men vi kräver att ni, våra folkvalda, tar ert ansvar – på riktigt.

Endast ni, riksdagens ledamöter, kan åtgärda detta. Det är ert ansvar, ingen annans. Det är allvar nu. Lös uppgiften.

Lars Fresker, förbundsordförande, Officersförbundet

 

Läs artikeln på Aftonbladet.se