Mer information om bemanningsbesked

Publicerad: 2018-08-31

Mer information om bemanningsbesked

Många medlemmar får nu nya bemanningsbeslut utifrån den omorganisation som Försvarsmakten genomgår. Här är vad som gäller.

Det är chefen för den avlämnande organisationsenheten som muntligen ska delge respektive individ bemanningsbeslut, senast fredag v837 (2018-09-14). Avseende YAM som återgår till Försvarsmakten är det mottagande organisationsenhet som ansvarar för muntlig delgivning. Ett skriftligt bemanningsbeslut skickas ut av mottagande organisationsenhet efter bemanningsmöte 3 som genomförs vecka 841.

Vi uppmanar de medlemmar som har synpunkter och frågor kring sina bemanningsbeslut att vända sig till sin lokalförening för stöd och råd.

Detta för att det är just respektive organisationsenhet som är ansvarig för delgivning av dessa bemanningsbeslut och vänder ni er till er lokalförening kan respektive förening på ett effektivt sätt dels bistå er och dels återkomma till förbundet centralt med ett samlat underlag inför kommande arbete i frågan.