Bemanningsbesked till medlemmar

Publicerad: 2018-08-24

I onsdags genomfördes förhandling av bemanningen utifrån den omorganisation som Försvarsmakten genomgår inom ramen för Ledning för ett starkare försvar (LFSF) och materiel och logistikutredningen (MLU). I dag, 24 augusti, godkändes protokollen från såväl samverkan i organisationsfrågor som förhandling av bemanningen.

Det här innebär att många medlemmar under nästa vecka kommer att få nya bemanningsbeslut. Vi uppmanar de medlemmar som har synpunkter och frågor kring sina bemanningsbeslut att vända sig till sin lokalförening för stöd och råd.

Detta för att det är respektive organisationsenhet som är ansvarig för delgivning av dessa bemanningsbeslut, och vänder ni er till er lokalförening kan respektive förening på ett effektivt sätt dels bistå er, dels återkomma till förbundet centralt med ett samlat underlag inför kommande arbete i frågan.