Viktig information till dig som är förtroendevald

Publicerad: 2018-06-07

Viktig information till dig som är förtroendevald

Den 25 maj trädde den nya dataskyddslagen, GDPR, i kraft, något som kommer att få konsekvenser för hur vi som förbund hanterar våra medlemmars personuppgifter.

Att vara förtroendevald i Officersförbundet innebär alltid att man, i högre eller lägre utsträckning beroende på vilken roll man har, hanterar våra medlemmars personuppgifter. Med detta förtroende följer ett stort ansvar, då det ankommer på oss som förbund att hantera dessa personuppgifter på ett säkert sätt för att garantera att de aldrig sprids och riskerar at hamna där obehöriga kan ta del av dem, något som också tydliggörs genom den nya GDPR-lagstiftningen.

Som en konsekvens av lagstiftningen skärper nu Officersförbundet sina rutiner, något som kommer att få konsekvenser för hur vi arbetar med medlemsuppgifterna. Ett första steg är att vi nu tagit fram ett informationsdokument med en rad riktlinjer för våra förtroendevalda att ta del av och förhålla sig till.

Detta dokument har gått ut till samtliga officersföreningar vilka har i uppdrag att sprida informationen vidare i sina respektive organisationer. Det finns även upplagt på vår webbplats där du som förtroendevald kan ta del av det genom inloggning med mobilt BankId.

Du hittar dokumentet under Materiel och avtal/Foldrar och rapporter/Medlemsmaterial.

Har du frågor kring detta, kontakta din lokala ordförande eller kansliet direkt.