Hård facklig kritik mot Spanien

Publicerad: 2018-05-02

Euromil, den europeiska paraplyorganisationen för militära fackförbund, riktar skarp kritik mot Spanien för landets behandling av fackligt engagerad militär personal. Som medlem i Euromil står Officersförbundet bakom uttalandet och uppmanar Spanien att upphöra med sitt agerande.

Euromils kritik är föranledd av behandlingen av Teresa Franco, engagerad i ”United Association of Spanish Military” (AUME) och som i flera år har arbetat aktivt med jämställdhetsfrågor inom det spanska försvaret. Hon har vid upprepade tillfällen blivit utsatt för repressiva åtgärder då hon använt sig av sin yttrandefrihet.

– Det är inget mindre än en skandal att ett modernt land som Spanien behandlar sina fackliga representanter på detta sätt. Yttrande- och föreningsfriheten måste värnas. Officersförbundet står självklart bakom våra systerorganisationer i Europa i denna fråga, säger förbundsordförande Lars Fresker.

Euromil är särskilt oroat över följderna av kvarhållanden, disciplinära förfaranden och andra hotande och repressiva åtgärder mot representanter för militära föreningar under de senaste åren i Spanien.

Därför uppmanar Euromils 117:e presidium de spanska politiska och militära myndigheterna:

Läs hela uttalandet här (pdf)

 

 

 

 

Bild: Officersförbundets ordförande Lars Fresker och Euromils ordförande Emmanuel Jacob under senaste presidiemötet i Bryssel i april 2018.