FM-beslut om att locka yrkesofficerare att stanna kvar efter uppnådd pensionsålder

Publicerad: 2018-05-02

FM vill locka yrkesofficerare att stanna kvar efter pension

För att försöka behålla yrkesofficerare med specifik kompetens istället för att de går i pension har Försvarsmakten beslutat att erbjuda en så kallad enskild överenskommelse till önskade individer.

Genom denna enskilda överenskommelse kan ytterligare pensions-avsättningar göras de år man jobbar kvar efter uppnådd ordinarie pensionsålder, vilket annars inte är möjligt enligt gällande tjänstepensionsavtal. Beslutet beräknas beröra cirka 100 yrkesofficerare årligen.

För Försvarsmakten är de stora pensionsavgångarna bland yrkesofficerare de kommande åren en stor utmaning. En av dessa utmaningar är att yrkesofficerare med specifik kompetens, som behövs för verksamheten, väljer att gå i pension när de uppnått pensionsåldern. Försvarsmakten har därför sett behov av att utforma incitament för att påverka hur många som väljer att gå i pension.

Som ett led i detta arbete har Försvarsmakten nu beslutat att de yrkesofficerare som arbetsgivaren bedömer ha en specifik kompetens för verksamhetsbehovet ska erbjudas en enskild överenskommelse om extra pensionsavsättning i syfte att locka dessa yrkesofficerare att arbeta kvar även efter 61 års ålder.

– De mycket omfattande pensionsavgångarna är ett reellt problem för Försvarsmaktens personalförsörjning. Officersförbundet ser i grunden positivt på att arbetsgivaren öppnar för stimulanser att arbeta kvar efter uppnådd pensionsålder. Det här förtar inte på något sätt att lönenivåerna i Försvarsmakten behöver åtgärdas över hela karriärspektrat, men oaktat lön och lönenivå behövs incitament att stanna kvar efter ordinarie pensionsålder enligt gällande avtal eftersom det vanliga tjänstepensionsintjänandet upphör då, säger Peter Löfvendahl, Förbundsdirektör på Officersförbundet. 

Ingen rättighet

Det finns ingen rättighet som arbetstagare att ingå denna typ av enskild överenskommelse, den kommer enbart erbjudas den som innehar sådan specifik kompetens som arbetsgivaren anser behövs utifrån verksamheten behov. 

Den enskilda överenskommelsen tecknas på två år med möjlighet till förlängning med ett år i taget. Det innebär att du fortsätter din anställning utifrån samma förutsättningar som tidigare, men att arbetsgivaren även gör en fortsatt och extra pensionsavsättning motsvarande 30 procent av din I-lön (dock minst 10 000 kronor per månad). Överenskommelsen innebär också att du binder upp dig att arbeta kvar i lite högre utsträckning än tidigare, då din egen uppsägningstid kommer att förlängas till 6 månader.
Försvarsmakten beräknar att möjligheten till denna form av enskild överenskommelse kommer att erbjudas cirka 100 individer årligen.

Viktigt se om sin situation

Beslutet om extra pensionsavsättning även efter 61 års ålder genom enskild överenskommelse påverkar inte din lagliga rätt att arbeta kvar inom Försvarsmakten till 67 års ålder, även i det fall du inte erhåller något sådan erbjudande. Officersförbundet uppmanar alla sina medlemmar som avser att arbeta kvar i sin anställning efter uppnådd ordinarie pensionsålder, oaktat din anställningsform, att noga gå igenom de individuella ekonomiska konsekvenserna och hur din totala pension slutgiltigt kommer att påverkas. Lämpligen görs detta genom kontakt med aktuell pensionsförvaltare samt Statens Tjänstepensionsverk (SPV).

Officersförbundet har samverkat detta beslut i enighet med Försvarsmakten.

Beslutet i sin helhet kan du läsa här