Löneavtal klart mellan Officersförbundet och Försvarsmakten

Publicerad: 2018-01-29

Löneavtal klart mellan Officersförbundet och Försvarsmakten

Ett nytt löneavtal undertecknades i går mellan Officersförbundet och Försvarsmakten. Avtalet ger en höjning av lägstalön för GSS till 19 000 kronor och för officerare (YO/RO) etappvis till 25 000 kronor. Samtidigt finns det 6,5 procent att fördela som löneökningar bland Officersförbundets medlemmar under treårsperioden.

Efter segslitna och stundtals tröga förhandlingar har Officersförbundet nu alltså tecknat kollektivavtal inom ramen för RALS 2017–2020 med Försvarsmakten. Avtalet gäller retroaktivt från och med 1 oktober 2017. Nu kan officersföreningarna och förbanden slutföra förhandlingarna om de nya individuella lönerna. Den retroaktiva utbetalningen av lön sker någon gång under våren. Exakt när detta kan ske är en administrativ fråga för arbetsgivaren, Försvarsmakten.

Officersförbundets uppfattning är att detta avtal är bästa möjliga för våra medlemmar under rådande förutsättningar. Förbundets position är dock att det generella löneläget för såväl GSS som officerare är fortsatt alltför lågt för att garantera en tillräcklig attraktionskraft i yrkena och en långsiktigt hållbar personalförsörjning. Försvarsmakten är helt enkelt underfinansierad, vilket återspeglas i de löneutrymmen som varit möjliga att uppnå under avtalsperioden.

Avtalet omfattar att parterna även ska fortsätta den pågående översynen av Försvarsmaktens lönestruktur och förbundet avser att under detta arbete fortsätta driva frågan om behovet av ytterligare lönesatsningar 2018 och 2019.

– Att satsningarna på militär personal inte blir större än vad vi lyckats uppnå i detta avtal borde skicka tydliga signaler om att Försvarsmaktens anslag är otillräckligt. En översyn av hela lönestrukturen inom försvaret är otroligt viktig. Våra beslutsfattare måste inse att en god försvarsförmåga börjar och slutar med oss, den militära personalen, säger Lars Fresker.

Nedan följer en överskådlig genomgång av avtalets innebörd

Läs avtalet i sin helhet här