FAQ-FM-arbetstidsavtal-rörlighetsavtal

Publicerad: 2018-01-29

FAQ – Försvarsmaktens arbetstidsavtal och rörlighetsavtal

Nu finns mer information om Försvarsmaktens arbetstidsavtal och rörlighetsavtal på vår webbplats i form av en FAQ.

Frågor och svar – Försvarsmaktens arbetstidsavtal och rörlighetsavtal (pdf)