Information med anledning av det nya pensionsförslaget

Publicerad: 2017-12-14

Med anledning av att de sex riksdagspartierna i Pensionsgruppen den 14 december presenterade sitt förslag om reformerat pensionssystem har det inkommit en del frågor till kansliet om vad som gäller för våra medlemmars pensionsvillkor.

Då Officersförbundets medlemmars pensionsålder på 61 år styrs av vårt tjänstepensionsavtal har dagens politiska förslag ingen direkt påverkan på detta. Förslaget om att trappa upp lägsta pensionsålder till 64 år gäller den allmänna pensionen, inte tjänstepensionen och således inte Officersförbundets pensionsavtal.

Officersförbundet kommer nu att göra en djupare analys av Pensionsgruppens förslag och vilken möjlig inverkan eventuell ny lagstiftning kan komma att få för våra medlemmar i framtiden.

Viktigt att komma ihåg i sammanhanget att det förslag som presenterades den 14 december är just ett förslag. Det kommer att dröja innan en eventuellt ny lagstiftning är på plats. Därför kan Officersförbundet i dagsläget inte ge mer information i frågan än den som här förmedlats.