#givaktochbitihop – så jobbar vi vidare

Publicerad: 2017-12-22

#givaktochbitihop – så jobbar vi vidare

Officersförbundet och övriga fackliga organisationer inom Försvarsmakten fördjupar nu vårt gemensamma arbete med Försvarsmakten kring hur vi tillsammans skapar en organisation fri från sexuella kränkningar och trakasserier.

Officersförbundet har under lång tid hävdat att arbetet mot kränkningar och trakasserier inom Försvarsmakten måste ske i ett nära samarbete mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Uppropet #givaktochbitihop som publicerades  den 29 november, visar med tydlighet att mycket arbete återstår på området.

Vi kan nu meddela att förbundsordförande Lars Fresker och överbefälhavare Mikael Bydén har haft ett gemensamt möte för att diskutera hur Officersförbundet och Försvarsmakten gemensamt kan arbeta vidare med frågan.

Den 21 december hölls även ett inledande möte mellan Försvarsmaktens ställföreträdande personaldirektör, LedSPers jämlikhets- och jämställdhetsstrateg samt representanter från Officersförbundet, Försvarsförbundet, Seko och Saco-S FM. Frågor kring hur vi tillsammans bör arbeta för att skapa de strukturer och arbetssätt som krävs för att mer effektivt arbeta mot trakasserier och kränkande behandling inom myndigheten diskuterades.

Vi kommer fortlöpande att berätta om hur vi gemensamt med arbetsgivaren arbetar vidare med frågan, men kan här och nu konstatera att det finns en stark vilja från samtliga parter att verkligen jobba gemensamt med frågan, något som Officersförbundet ser som mycket positivt.