Tal från förbundsmötet 2017

Publicerad: 2017-11-21

Under förra veckan pågick Officersförbundets förbundsmöte där ca 100 ombud från förbundets 32 lokalföreningar samlades och beslutade om Officersförbundets färdriktning för de kommande tre åren. Men inte bara beslut fattades, ett flertal föredrag hölls under inledningsdagen.

För er som inte kunde närvara eller som är nyfikna på vad som sades ligger nu filmer på de tal som hölls under förbundsmötet uppe och på vår sida Förbundsmöte 2017 finns de att ta del av. 

Talarna var: 

Lars Fresker, förbundsordförande Officersförbundet
Göran Arrius, ordförande Saco
Romulo Enmark, rektor FHS
Emmanuel Jacob, president EUROMIL
Allan Widman, ordförande försvarsutskottet
Jan Salestrand, statssekreterare

Se alla tal på www.officersforbundet.se/forbundsmote-2017 >>