Fråga & svar med Lars Fresker om Förbundsmöte 2017

Publicerad: 2017-11-23

Frågor och svar med Lars Fresker om förbundsmötet

Officersförbundets förbundsmöte 2017 är nyligen avslutat. Har du inte riktigt följt med i rapportering om vad det fattades beslut om och hur det kommer påverka dig? Lugn, läs om vad förbundsordförande Lars Fresker har för råd till dig.

Hej Lars Fresker, omvald till förbundsordförande för Officersförbundet, varför ska man som enskild medlem bry sig om att förbundsmötet har ägt rum?
– Därför att det är vårt högsta beslutande organ. Det är där vi lägger fast allt som vi tar och hämtar kraft ur inför den kommande förbundsmötesperioden. Under de närmaste tre åren och när det är nånting, som vad vi ska prioritera i avtalsförhandlingar eller vad vi ska lyfta fram inom något annat område, då går vi tillbaka till det fackliga programmet och hämtar styrningar och inspirationen. Därför är förbundsmötet oerhört viktigt.

Vilka frågor sticker ut i årets förbundsmöte och som kan komma att få påverkan för enskild medlem de kommande åren?
– En fråga som varit stor under Påverkanstorget vid förbundsmötet är pensionsfrågan. Det har funnits förslag om att kunna skjuta upp sin tjänstepensionsdel och såna frågor. Just frågor om pensioner i stort och smått är på agendan. Som till exempel hur det blir för de som är födda efter 1987, hur kommer deras pensioner att se ut? En annan sådan fråga som ofta kommer upp rör lön. Lönefrågan har det varit motioner om under mötet, som höjda lägstalöner, vilket vi också fattade beslut om. Det är de två tydligaste frågorna framåt som man kommer att märka av.

När märker man av det som det tas beslut om nu förbundsmötet?
– Som det ser ut nu kommer vi att fortsätta på den kurs som vi haft i Officersförbundet även under de kommande åren, det är lönefrågan som måste märkas först.

Behöver man som enskild medlem ta reda på vad som kommit fram på förbundsmötet?
– Ja, det är alltid bra att följa upp det. Som medlem kan man kika på vad som står i det fackliga programmet och fundera på vad man själv tycker om det. Även om det är svårt att påverka under de närmaste åren så kommer det ett nytt förbundsmöte om tre år och ligger man ute i tid då med motioner, tankar och med att förankra frågor mellan olika förband som kanske tänkt på samma sak, då har man större chans att förändra till nästa gång. Men det finns naturligtvis möjlighet att ta upp saker under tiden, vi har kontinuerligt avtalskonferenser där vi samlar föreningarna. Det finns mängder med bra tillfällen att påverka.

Det kom inte in särskilt många motioner till årets förbundsmöte, är det problematiskt anser du?
– Det vore betydligt bättre för förbundet och för demokratin om man hade fler motioner inne som man kunde stöta och blöta lite grann. Då får man se om det är några frågor som är olika mellan olika försvarsgrenar, till exempel. Just motioner blir också en spegling på tankar som kanske annars inte kommer fram, det finns möjlighet för den enskilde att komma hela vägen upp till förbundsmötet, även om föreningen inte skulle dela samma uppfattning så kommer den vidare upp motionen. Det är ett bra sätt att visa vad man själv tycker och tänker.

Vilket ansvar har förbundet i att det inte kom in fler motioner?
– Vi måste nog bli bättre på att sprida kunskap och informera om att den här möjligheten att påverka finns. Det finns nog risk att vi kan bli lite för formella när vi efterlyser motioner. Både föreningar och förbundet måste bli bättre på att be om synpunkter och idéer kontinuerligt så att det inte blir så högtravande precis inför förbundsmötet. Där har Officersförbundet själva ett stort ansvar att förbättra saker och ting, säger Lars Fresker, förbundsordförande.