Förhandlingar om lägstalön pågår fortfarande

Publicerad: 2017-11-17

Under Officersförbundets förbundsmöte igår framkom under överbefälhavare Micael Bydéns anförande att Försvarsmakten tänker höja ingångslönen för GSS (soldater, sjömän och gruppbefäl) från 18 000 kronor till 19 000 kronor från och med 2018.

– Vi förstår att lönen för soldater och sjömän är en utmaning. Men nu har vi höjt lönen från en nivå som inte ändrats sedan 2012 och det är ett bra steg, sa överbefälhavare Micael Bydén.

Men överbefälhavare Micael Bydén talade inte bara om ingångslönen utan nämnde även lönestrukturen i stort under sitt tal inför Officersförbundets styrelse, ombud från föreningarna samt kansli.

– Det är inte bara soldater och sjömäns löner som måste ses över, utan lönestrukturen inom Försvarsmakten i stort, fortsatte han.

Vi står fortfarande fast vid våra tidigare krav på högre lägstalön

Ny lägstalön kommer att vara 19 000 kronor för alla nyanställda GSS (soldater, sjömän och gruppbefäl) från och med 1 januari 2018. För resterande GSS och officerare fortsätter Officersförbundet att förhandla om lönen och förbundet står fortfarande fast vid att lägsta lön skall vara 20 500 kronor för GSS och 25 000 kronor för officerare.

– Lönefrågan är akut och måste åtgärdas här och nu. Vi vet ju att lönen är den vanligaste anledningen till att soldater och sjömän funderar på att lämna Försvarsmakten, och alldeles för ofta också gör det, säger förbundsordförande Lars Fresker.

Under veckan fortsätter förhandlingarna med Försvarsmakten om lägstalön.

– Mer arbete återstår och det gör vi vid förhandlingsbordet just nu, säger Officersförbundets förhandlingschef Susanne Nyberg.