Officersförbundet om budgetpropositionen 2017

Publicerad: 2017-09-21

Officersförbundet om budgetpropositionen: Bra tillskott men behoven är större

20 september lade regeringen årets budgetproposition. Den innehöll den redan kända förstärkning av försvarsanslaget nästa år med 2,3 miljarder.

– Mer pengar till försvaret är positivt. Vi hoppas att en del av pengarna används till att få upp lägstalönerna för militär personal till en skälig nivå.
Det är orimligt att de som är beredda att offra sina liv för landet ska ha de lägsta lönerna på svensk arbetsmarknad, säger Lars Fresker, Officersförbundets ordförande, om propositionen.

Det positiva får dock inte dölja det faktum att försvarets behov är mångdubbelt större. Officersförbundet betonar att Försvarsmakten under flera år har misslyckats att fylla sina utbildningsplatser och att fler anställda än önskat lämnar försvaret. Just nu försöker myndigheten få äldre officerare att inte ta ut pension då de och deras kompetens behövs för att trygga försvarets framtida förmåga.

– Vi vill också påminna om Försvarsmaktens perspektivplanering som tydligt visar att om inte mer pengar tillförs successivt, kommer försvaret att försvagas. Efter många långa år av misskötsel kommer det att kosta att återuppbygga försvaret både vad avser personal, infrastruktur, utbildning och materiel, säger Lars Fresker

Officersförbundet har nyligen lyft behovet av att fokusera på försvarets personal och se helheten. Läs debattartikeln på SvD:
www.svd.se/lars-fresker-jas-utan-piloter-flyger-inte-alls