Försvarsmakten går inte förbundet till mötes med chefslönerevisionen

Publicerad: 2017-08-17

Försvarsmakten går inte förbundet till mötes med chefslönerevisionen

Officersförbundet har riktat kritik mot det löneökningsutrymme som Försvarsmakten avdelat i årets chefslönerevision. Redan förra året fick cheferna ungefär 0,2 procent lägre löneökning än kollektivet i övrigt. Årets utrymme ser i jämförelse ut att bli lågt även det.

– Försvarsmakten lovade efter förra årets chefslönerevision att ta med sig frågan om hur beräkna utrymmet till årets revision, men det har i alla fall inte diskuterats med oss. I år höjde Försvarsmakten lägstalönerna för chefskretsen med 1000 kronor mot de 3000 kronor som Officersförbundet yrkade på redan 2016. Man gör helt enkelt inget rejält åt de lägsta lönerna för cheferna, säger ombudsman Mikael Boox.

I år har Försvarsmakten redovisat en ambition att i större utsträckning än tidigare år följa det statliga centrala chefsavtalet när det gäller genomförandet av lönesättningen. Det innebär att lönen bestäms genom dialog mellan chef och lönesättande chef och fastställs sedan genom en överenskommelse om ny lön.

Vänta med beslut i två veckor

Om chef och överordnad chef inte kan komma överens om ny lön ska arbetsgivaren avvakta med beslut i frågan i 14 dagar. Under denna period ges möjlighet till fortsatt dialog mellan chef och överordnad chef, dock senast till och med 1 september i år. 

– Både den chef som blir lönesatt och den chef som sätter lön har ett stort ansvar för att detta ska fung
era. En väl fungerande chefslönesättning förutsätter en återkommande dialog mellan chef och överordnad chef om bland annat verksamhetsmål, samarbete, lönekriterier och resultat för att tydliggöra sambandet mellan chefens resultat och lön. I dialogen får chef och överordnad chef en reell möjlighet att föra en diskussion där chefens bidrag till verksamheten sätts i fokus, säger Mikael Boox.

Chefers löner bestäms även utifrån vad som anges i 5 § ramavtal om löner angående ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna samt chefens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen.

Dialogen är viktig

– Varje chef ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon kan göra för att påverka sin lön. Dialogen ska därför vara särskilt inriktad på sådana frågor som kan ha betydelse för individens framtida resultat, utveckling och lön, säger Mikael Boox och tillägger: 
– Kommer du inte överens med din chef är du givetvis välkommen att höra av dig till oss för rådgivning.