Förhandlingarna om nya avtal har påbörjats

Publicerad: 2017-08-25

Förhandlingarna om nya avtal har påbörjats

Den 22 augusti träffades parterna, OFR S, P, O och Arbetsgivarverket för att utveckla resonemang och för att ställa frågor kring de yrkanden som lämnades i juni. Lön är en viktig fråga, men även arbetstider och förbättrade arbetsvillkor är viktigt och därför yrkar Officersförbundet på förändringar inom bland annat dessa områden.

Vi vill ha avtal om löneökningar som minst ska vara i nivå med övriga arbetsmarknaden. Arbetsgivarverket vill inte skriva något avtal om löneökningar. De vill istället att det ska vara upp till respektive myndighet att bestämma vilka löneökningar som kan behövas. Arbetsgivarverket vill också att vi ska skriva avtal om att respektive myndighet ska få större själv-ständighet att bestämma hur arbetstiden ska förläggas, det vill säga när på dygnet du ska vara på jobbet.

Stora skillnader

Det finns stora skillnader mellan Officersförbundet och Arbetsgivaverket när det gäller vilket inflytande våra medlemmar ska ha på löneökningar och arbetstiden. Arbetsgivarverkets yrkande innebär att all förhandling om lön och arbetstid skulle ske under fredsplikt, det vill säga några konfliktåtgärder är inte tillåtna.
– Att kräva att medlemmarna ska avsäga sig inflytande utan att de får något för det är ingen bra start på en förhandling, säger Susanne Nyberg, förhandlingschef.

Bra anställningsvillkor

– Vi vill att våra medlemmar ska vara trygga, ha bra anställningsvillkor och en rimlig arbetssituation. Det ska till exempel inte vara sämre villkor vid olycksfall än vad som finns inom andra områden på arbetsmarknaden eller vara oklart vad som gäller för privata försäkringar vid internationell tjänstgöring säger Susanne Nyberg.

Nuvarande avtal gäller till den 30 september och innan dess ska förhandlingarna vara klara.

Du kan läsa mer om Arbetsgivarverkets yrkande och OFR S, P, O yrkande här >>