Nya insatstillägg är nu klara

Publicerad: 2017-07-03

Försvarsmakten har nu beslutat om nya insatstillägg.

Ett insatstillägg baseras på insatsens mandat, intensitet, hot och umbäranden. Insatstilläggen gäller från 2017-04-01. Sänkta insatstillägg träder i kraft för personal som påbörjar tjänstgöring i insatsområdet från och med 2017-08-01. För personal stationerad i Bagdad är insatstillägget gällande från 2017-01-01.

Officersförbundet och övriga arbetstagarorganisationer i Försvarsmakten har samverkat beslutet i enighet.