skyddsombudskampanjen har nått målet – men fortsätter!

Publicerad: 2017-06-30

Skyddsombudskampanjen har nått målet – men fortsätter!

Hallå där, Pelle Avelin, ombudsman på Officersförbundet med särskilt ansvar för arbetsmiljöfrågor.

Skyddsombudskampanjens mål med 500 ombud nåddes i början av juni. Hur känns det?
– Kanon! Officersföreningarna har varit flinka med att hitta nya skyddsombud men även att registrera sedan tidigare utsedda skyddsombud i medlemsregistret. Jag är glad för att vi lyckats sätta ljuset på det viktiga skyddsombudsuppdraget.

Vad innebär det här för kampanjen?
– Kampanjen fortsätter! Målsättningen är att alla våra medlemmar ska ha en direktaccess till ett skyddsombud som lever och verkar i den vardagliga verksamheten 24 timmar om dygnet. Och om skyddsombudet är föräldraledig, sjuk eller på tjänsteresa så ska det finnas en ersättare i dennes ställe. Och där är vi nog inte riktigt än. Kanske läge att spänna bågen till 750 skyddsombud till årets slut?

Vad har förbundet fått för respons på kampanjen med Summerburst-tävlingen?
– Skyddsombuden uppfattar jag känner sig sedda och uppmärksammade. Även om vissa tyckte att det hade varit bättre att uppmärksamma de som redan utsetts som skyddsombud istället för att ge pris till den som inte gjort nåt än. Jag har förståelse för den synpunkten men syftet med tävlingen var att hitta ytterligare kandidater bland våra medlemmar till att bli skyddsombud.

Hur fortsätter kampanjen resten av året?
– Det är fortfarande ojämnt mellan föreningar kring hur de lyckas med att engagera medlemmarna som skyddsombud. Vissa föreningar har nog slagit i taket vad avser behovet av skyddsombud. De har tillsammans med de övriga facken ett tillräckligt antal. Medan andra föreningar har väldigt svårt att hitta intresserade. Från förbundsstyrelsens och kansliets sida ska vi under hösten försöka att stödja dessa föreningar så att de kommer några kliv framåt.

Varför behöver Officersförbundet fler skyddsombud?
– Verksamheten i Försvarsmakten är i många fall riskfylld och bedrivs dygnet runt. Varje skada som inträffar drabbar inte bara den skadade utan också verksamheten, kollegorna som får dra ett tyngre lass men även samhället i stort i form av vårdkostnader. Så om det finns fler som kan hålla ett vakande öga på arbetsmiljön tjänar alla på det. Sen tror jag att chefernas situation också underlättas om de har kompetenta skyddsombud att bolla risker och riskminimerande åtgärder med. Och om det behövs kan skyddsombuden med stöd av lag begära åtgärder för att komma tillrätta med en risk i verksamheten.

Om man blivit skyddsombud och behöver lära sig mer om arbetsmiljöfrågor, hur gör man då?
– Fack och arbetsgivare har ett gemensamt ansvar för att utbilda skyddsombuden. Officersförbundets andra arbetsmiljökurs för året går i slutet av november. Sök alla intresserade!

Han fortsätter:

– Jag vill också slå ett slag för Partsrådets arbetsmiljöutbildningar! De håller hög kvalitet och förslagsvis gör skyddsombudet och chefen gemensam sak och går utbildningen tillsammans. Se Officersförbundets eller Partsrådets hemsida för när och var kurserna går. Skön sommar alla skyddsombud, avslutar Pelle Avelin.