Planering av de nya avtalen

Publicerad: 2017-06-22

Nu är planeringen igång för införandet av de nya avtalen från 1 januari 2018.

Den partsgemensamma utbildningen som är en del av överenskommelsen om nya avtal håller på att planeras. Planeringen sker gemensamt och utgångspunkten är regionala utbildningar i oktobernovember. Målgruppen är arbetstidsplanerande chefer och listförhandlare.

I överenskommelsen om nya avtal ingick också att försöka enas om ett förhållningssätt till nuvarande avtal för att undvika tvister under resterande del av 2017. Även här pågår gemensamma diskussioner med gemensam strävan att finna en lösning.