Avtalsrörelsen för staten har startat

Publicerad: 2017-06-21

I dag har Officersförbundet yrkat på löneökningar, bättre skydd vid arbetsskador samt tydliga regler avseende privata försäkringar vid internationell insats. Yrkandet är starten på de centrala förhandlingarna mellan OFR/O* och Arbetsgivarverket.

Vi vill ha avtal om att löneökningarna som minst ska vara i nivå med övriga arbetsmarknaden och att det ska finnas en tydligt angiven lägstasiffra i avtalet. För statligt anställda är det viktigt med en bra löneutveckling. Men det är också betydelsefullt att förbättra arbetsvillkoren för att få en bättre arbetsmiljö.

– Från Officersförbundets sida har vi dessutom yrkats på att ett nytt avtal skrivs vad gäller försäkringar vid internationella insatser, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Arbetsgivarverket yrkar å sin sida att avtalet inte ska ha någon lägstasiffra för löneökningar vare sig i procent eller i belopp på kollektiv eller individuell nivå. Verket vill också att möjligheten att spara semesterdagar ska sänkas till 30 dagar. Dessutom vill de att lönesättande samtal ska vara huvudväg för staten, avvikelse från detta får göras på myndigheterna genom lokal överenskommelse.

– Staten verkar inte inse att anställningsvillkoren spelar en stor roll för medarbetarnas intresse att vara anställda i staten. Det är länge sedan man var löneledande. Vad avser övriga villkor tappar man gradvis visavi privat sektor. Försvarsmakten är en myndighet som har svårt att rekrytera. Ytterligare försämringar kommer att slå mot rekryteringen, säger Lars Fresker.

Skyddet vid arbetsskador är exempel på ett område där statens medarbetare har sämre villkor än andra sektorer på arbetsmarknaden.

Det nuvarande avtalet löper ut 30 september 2017. När det väl finns ett centralt avtal på plats på statlig nivå inleds Rals-förhandlingar på Försvarsmaktsnivån. Nu kommer båda sidor att analysera motpartens yrkanden. Fortsatta förhandlingar sker i augusti.

 * OFR/S, P, O står för Offentliganställdas förhandlingsråd för Statstjänstemän, Poliser, Officerare. Det är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.