Vill du kunna påverka din arbetsmiljö?

Publicerad: 2017-05-08

Steg ett är att gå förbundets arbetsmiljökurs. Och du har tur – snart anordnas årets första kurstillfälle. Knip din plats genom att anmäla dig redan i dag.

Samtidigt som förbundets kampanj för att öka antalet skyddsombud är det nu dags att anmäla dig till årets första arbetsmiljökurs som genomförs i början av april.

Kursen tar avstamp i lag- och avtalstexter inom arbetsmiljöområdet och en stor del av kurstiden ägnas sedan åt dialog kring vardagsnära arbetsmiljöfall. Utbildningen riktar sig till skyddsombud, deltagare i samverkansgrupper, skyddskommittéer och chefer.

Vad kan du göra för att påverka din arbetsmiljö?
Vad kan vi som förtroendevalda och skyddsombud göra för att påverka arbetsmiljön? Hur ska arbetsmiljöproblem tacklas och vilka verktyg finns
det? Vilket ansvar har chefen? Dessa och många andra frågor får svar under kursen som genomförs under tre dagar i Stockholm.

Så här har en tidigare kursdeltagare sagt om kursen:

”En fantastiskt bra kurs med en röd tråd genom hela innehållet. Mycket bra att både få information men att också diskutera med gruppen som hjälp. Alla har olika bakgrund och olika erfarenheter. Detta är en kurs som alla, inte bara skyddsombud, borde gå.”

Den 28 februari är det sista anmälningsdag till arbetsmiljökursen. Som skyddsombud har du rätt till ledighet för att utbilda dig. Läs mer och anmäl dig här. Om du har frågor om kursen, mejla Pelle Avelin på pelle.avelin@officersforbundet.se. 

Välkommen med din anmälan!