Tidslinjal – de nya avtalen

Publicerad: 2017-05-08

Avtalen undertecknades idag, torsdag 6 april. Officersförbundet och Försvarsmakten förbereder nu ytterligare information. Hela avtalstexten publiceras – tillsammans med sammanfattande information – på måndag 10 april.

Officersförbundets Officersföreningar kommer i närtid att bjuda in till medlemsmöten för att presentera de nya avtalen för er medlemmar och besvara frågor och lyssna på synpunkter.

Hösten 2017 kommer partsgemensam utbildning att genomföras. Försvarsmakten ska även nu inleda programmering av Prio för att systemet ska kunna hantera de nya avtalen.

December 2017 kommer första listplaneringen utifrån nya avtalen att genomföras.

2018

Första januari 2018 träder avtalen i kraft.

25 januari 2018 kommer första lönen utifrån de nya avtalen.

2019

När avtalen varit i kraft i ett år kommer Officersförbundet att, via en medlemsundersökning, utvärdera medlemmarnas syn på de nya avtalen.