Svara på valberedningens första remiss senast 12 maj

Publicerad: 2017-05-08

Svara på valberedningens första remiss senast 12 maj

Nu är det dags att ta ställning till valberedningens första förslag. Den 20 mars skickade valberedningen ut sin första remiss med förslag på förbundsstyrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsperiod.

Valberedningens förslag ser ut som nedan och är utskickat till alla officersföreningar. Valberedningen har uppmanat alla officersföreningar att yttra sig över förslaget. Vid förslag till förändringar så är det viktigt att föreningen motiverar varför förändringen ska göras och vem eller vilka som ska bytas ut.

Nomineras av Officersförening
Endast de som är nominerade av någon officersförening (oavsett nuvarande förtroendeuppdrag) är valbara vid förbundsmötet. Vill du nominera någon kollega så måste du alltså vända dig till din Officersförening med ditt förslag. Naturligtvis kollar du också med den du vill nominera så att han/hon verkligen vill ställa upp.

Rent formellt finns inga hinder mot att nominera nya kandidater på Förbundsmötet, men det är bättre om nomineringar kommer upp innan dess i syfte att fler ska kunna diskutera och tycka till kring sammansättningen av förbundets ledning de kommande åren.

Officersföreningarna kan fortfarande nominera kandidater till:
• Styrelseledamöter och suppleanter
• Revisorer och suppleanter
• Valberedning och suppleanter
• Hedersmedlemmar

Senast den 12 maj vill valberedningen ha svar på remiss 1 från föreningarna.

Här kan du läsa valberedningens första utskick.