Skyddsombudskampanj

Publicerad: 2017-05-08

Frågor och svar om skyddsombud

Hur ser din arbetsvardag ut? Är det en rimlig balans mellan uppgifter och resurser? Eller är arbetsbelastningen tung på kompaniet med alla uppgifter som ska lösas?

Som soldat och officer är lojaliteten till uppgiften ofta väldigt stark. Men det kan bli för mycket av det goda. Vi behöver alla återhämtning för att orka över tiden. Ibland kan man som arbetsgivare och anställd ha lite olika uppfattning om vad som är ”för mycket”. Eller vilka andra risker som finns i verksamheten. Och det är här som skyddsombuden kommer in.

Som skyddsombud ska man nämligen ”vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall”. Kort sagt: arbetskamraternas vakande öga på arbetsgivaren så att denne gör allt för att förhindra att någon skadas eller i värsta fall dör på jobbet.

Hur blir man skyddsombud?
Som skyddsombud ska man ”leva” i verksamheten och ha ett intresse för arbetsmiljöfrågor. Vem som är lämplig att bli skyddsombud kan man prata om under en arbetsplatsträff. Formellt är det den lokala officersföreningen som väljer skyddsombudet och rapporterar valet till arbetsgivaren.

Skyddsombudsuppdraget är ingen extra arbetsuppgift, man har rätt till den ledighet som krävs. Arbetsgivare och facket har ett gemensamt ansvar att utbilda skyddsombuden.

Vad gör ett skyddsombud?
Skyddsombudet företräder kollegorna i arbetsmiljöfrågor. Det kan handla om att uppmärksamma chefen om jourrummet inte har rätt standard för IBSS-personalen eller att arbetsbelastningen är för hög. Eller att man tillsammans med chefen genomför en skyddsrond i fordonshallen eller att initiera en undersökning av den psykosociala arbetsmiljön på plutonen.

Man är lika mycket stöd för sina kollegor som man är ett bollplank för chefen. Det är både lärorikt och givande! Skyddsombudet kan med stöd av arbetsmiljölagen begära åtgärder och ytterst, vid allvarliga risker, stoppa arbetet.

Intresserad?
Officersförbundet organiserar ungefär 320 skyddsombud (jan 2017). Det är för få. Det är därför du behövs. Läs gärna om skyddsombudskampanjen som pågår under 2017. Tveka inte att ta kontakt med din lokalförening om du är det minsta intresserad att bli skyddsombud.”