Skyddsombudskampanj 2017

Publicerad: 2017-05-08

Skyddsombudskampanj

Officersförbundet drar nu igång en kampanj för att öka antalet skyddsombud. I februari 2017 organiserar förbundet 321 skyddsombud, vid årets slut ska det vara minst 500 stycken.

Förbundsstyrelsen har beslutat att det ska bli fler skyddsombud inom Officersförbundet under 2017. Ett bra beslut! Skyddsombud har en nyckelroll i förbandens arbetsmiljöarbete. Nu startar Officersförbundet därför en kampanj för att stärka skyddsombuden i Försvarsmakten.   

Varför fler skyddsombud?

Vad avser kunskap så drar Officersförbundet sitt strå till stacken genom att erbjuda två arbetsmiljökurser under året. Försvarsmakten kommer också att erbjuda distansutbildningar inom arbetsmiljö under året.

Handlar om att höja förbandens stridsvärde
– Alla vinner på den här kampanjen, inte bara medarbetarna utan också arbetsgivaren. Som chef är det en stor tillgång att ha engagerade skyddsombud som kan arbetsmiljöfrågor och regelverk och vid behov kan dra i nödbromsen. Bra arbetsmiljö leder till bättre hälsa och färre skador och i slutändan handlar det om att höja förbandens stridsvärde, säger Pelle Avelin, ombudsman med arbetsmiljöansvar på Officersförbundet.  

Du behövs som skyddsombud
Vid kampanjstart i början av februari 2017 organiserar Officersförbundet 321 skyddsombud, vid årets slut ska det vara minst 500 stycken. Hjälp nu till att få skyddsombudsbarometern att slå i botten. Du behövs! Låter det intressant för dig? Tag en dialog med din officersförening. Kontaktuppgifter till våra föreningar hittar du här