Samarbetet med Avtal24 upphör

Publicerad: 2017-05-08

Det tvåriga samarbetet med Avtal24 upphör den 31 januari. Tjänsterna har inte nyttjats av tillräckligt många medlemmar jämfört med vad det totalt kostar Officersförbundet.

Samarbetet inleddes i början av 2015 och innebar att Officersförbundet betalade en ersättning till Avtal24 för att alla medlemmar skulle kunna teckna vissa avtal kostnadsfritt samt ges rabatt på andra tjänster.

Vid utvärderingen hösten 2016 visade det sig att medlemmarnas behov av tjänsterna varit mindre än förväntat och det fanns inget som pekade på att nyttjandet skulle öka tillräckligt mycket. Slutsatsen blev att kostnaden för att fortsätta samarbetet blev för hög i förhållande till hur många som använde tjänsterna och styrelsen fattade beslut att avsluta samarbetet.