Officersförbundets första studentråd har fått en styrelse

Publicerad: 2017-05-08

Officersförbundets studentråd genomförde innan årsskiftet sitt första årsmöte på Militärhögskolan Karlberg. En styrelse är nu vald.

Årsmötet gav även styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med beslutad verksamhetsplan, vars syfte är att stärka kadetters inflytande mot den blivande arbetsgivaren. Några av frågorna är ersättning för kadetter och studerandemedlemskap i Officersförbundet. 

Styrelsen: Josef Novak, Stefan Berg, Sebastian Gummesson och Linus Steen.