Nytt insatstillägg

Publicerad: 2017-05-08

Insatstillägg till ny insats

Ett insatstillägg är framtaget till den nya insatsen EUTM RCA.

Insatstillägget för insatsen i Centralafrikanska republiken gäller från den 18 januari och ligger på 8 700 kronor.