Nytt arbetstidsavtal löser frågan om nationell verksamhet

Publicerad: 2017-05-08

Idag publicerar Officersförbundet och Försvarsmakten de nya avtalen. Den största nyheten i det nya arbetstidsavtalet är ”försvarsmaktsdygnet” som ersätter övningsdygnet och löser den nationella insatsproblematiken.

Officersförbundet och Försvarsmakten slöt torsdagen den sjätte april två nya avtal. De nya avtalen kommer bland annat att lösa dagens skiljande uppfattningar kring ”insatsarbetstid” och stöd till samhället. Avtalen kommer att träda i kraft första januari 2018.

Försvarsmaktsdygnet

I arbetstidsavtalet är den främsta förändringen införandet av det så kallade Försvarsmaktsdygnet. Det ersätter både den tidigare paragrafen om insatsverksamhet och övningsdygn.

Ersättningen höjs med 62 kronor per dygn till 1050 kr. Vid de första tio övningsdygnen per kalenderår ges åtta timmars kompledighet per dygn. Från och med det elfte dygnet ges fyra timmars kompledighet, men medlemmen erhåller 0,023 av månadslönen som kompensation för de fyra uteblivna kompledighetstimmarna. (Konstruktionen motsvarar den tidigare ÖD-tillägget av modell B.) Fortfarande erhålls kompledighet och pengar vid längre övningar, eller annan verksamhet, på Försvarssmakts-dygn.

– Vi uppfattar denna lösning som bra. Medlemmarna får kompensation, timme för timme, för den kompledighet som inte erhålls efter det tionde dygnet. 50 procent av våra medlemmar valde modell B redan vid det tidigare avtalet. Dessutom kommer vi bort från insatsarbetstidsproblemen. Försvarsmakten erhåller ökad tillgänglighet, säger Susanne Nyberg, Officersförbundets förhandlingschef.

Det nya FM-dygnetVidare finns regleringar bland annat för uppkomna försvarsmaktsdygn, vilka kan nyttjas, bland annat vid beredskapskontroller, om planerande chef finner det lämpligt.

Särskilda operationer, aktivering och Givakt

Nästan all insatsverksamhet kan bedrivas med normal arbetstid, övertid, FM-dygn och uppkommet FM-dygn. Om det skulle uppstå hot eller angrepp mot Sverige där de normala arbetstidsreglerna inte räcker till finns det numera även avtalsdelar som hanterar det. Här känner du igen de gamla ersättningarna vid insatsverksamhet men nu förbättrade med ledighet om du inte hade planerad arbetstid när den särskilda operationen genomförs.

Stöd till samhället

I arbetstidsavtalet är också överenskommet hur stöd till civila samhället ska hanteras. Arbetet ersätts precis som övertid (men räknas som nödfallsövertid). Däremot ges ingen kompensationsledighet, fast om stödet blir omfattande ska medlemmen ges möjlighet till vila på arbetstid i syfte att säkerställa säkerhet och hälsa.

Officersförbundet kommer att genomföra en utvärdering av medlemmarnas syn på avtalet när det varit i kraft i ungefär ett år.

– Vi uppfattar att detta avtal är bra och kommer att gagna både medlemmarna och verksamheten. Fast vi vill så klart få reda på hur avtalen nu kommer att uppfattas när de tillämpas i verkligheten, säger Susanne Nyberg.

Fotnot: De två avtalen har förhandlats fram gemensamt av samtliga arbetstagarorganisationer i Försvarsmakten och samtliga ATO skriver under de nya avtalen.