Kurs om arbetsmiljörätt för chefer

Publicerad: 2017-05-08

Kurs om arbetsmiljörätt för chefer

Är du förbandschef, krigsförbandschef, ställföreträdare eller enhetschef och arbetar med arbetsmiljöfrågor? Då kan du gå vår kurs i arbetsmiljörätt för chefer den 11 maj!

Den juridiska och straffrättsliga aspekten av arbetsmiljölagstiftningen har de senaste åren blivit en tydlig fråga för Officersförbundet och våra chefsmedlemmar efter olika händelser ute på förband som lett till åtal för våra medlemmar.

För dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor
Kursens målgrupp är du som är förbandschef, krigsförbandschef, ställföreträdare eller blivande dito eller enhetschef motsvarande och som har delegerade arbetsmiljöuppgifter eller på annat sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor, eller du som är intresserad av att utveckla dig inom arbetsmiljöområdet.

Anmäl senast fredag 7 april
Kursen genomförs den 11 maj på Quality Hotel Winn i Haninge, Stockholm. Anmäl dig senast fredag 7 april här eller mejla direkt till carina.viklund@officersforbundet.se