Kurs för ledamöter i personalförsörjningsnämnden

Publicerad: 2017-05-08

Är du ledamot i OrgE Personalförsörjningsnämnd (PFN)? Glöm inte att anmäla dig till kursen som vänder sig till er.

Kursen vänder sig till ledamöter i Personalförsörjningsnämnd vid förband. Målet med kursen är att ge deltagarna kunskaper om Försvarsmaktens personalförsörjning, Försvarsmaktens skolsystem, regelverk och styrdokument inför urvalsarbete. Kursen belyser även fackets roll vid urval på lokal och central nivå.

Kursen exemplifierar vilken metod som kan användas av fackliga ledamöter. Deltagarna har möjlighet att redovisa egna erfarenheter och därigenom sprida kunskap och erfarenheter från det lokala arbetet till övriga medverkande.
Kursen genomförs 8-9 maj 2017.

Här sker anmälan

Sista anmälningsdag är 4 april!