Förhandlingarna om nya avtal

Publicerad: 2017-05-08

Arbetet med nya avtal om arbetstid och rörlighet fortsätter några dagar till. Vi behöver tillsammans skriva klart det vi är överens om. 6 april bedömer vi att det är klart.

I Officerstidningen (OT nr 2) som kom i veckan kan du läsa om vad som stått på spel i förhandlingarna samt att förhandlingarna skulle vara klara den 30 mars.

Nu är vi där men har en del redaktionellt arbete att slutföra och tillsammans granska de nya avtal som arbetats fram. Detta kommer ske de närmaste dagarna och vi bedömer att det är färdigt den 6 april. Då kommer vi att informera om innehåll med mera.