Dags att anmäla dig till chefsnätverk

Publicerad: 2017-05-08

Snart startar Officersförbundet och sex andra akademikerförbund chefsnätverk på flera olika orter. Anmälan är öppen och du är välkommen med din intresseanmälan.

Nu startar vi chefsnätverk i sju olika orter: Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö, Halmstad, Sundsvall och Norrköping. Avsikten är att ge dig som chef ett forum för att bolla olika frågor som rör chefs- och ledarrollen. Eftersom ni som inbjuds är chefer inom ett stort antal branscher och professioner finns väldigt goda möjligheter till spännande utbyten av idéer och erfarenheter.

 

 

 

 

För dig som chefsmedlem
Chefsnätverket är exklusivt för dig som är medlem i Officersförbundet och chef med personal-, arbetsgivar- ekonomi- och verksamhetsansvar. Arrangörer är Fysioterapeuterna, Sveriges arbetsterapeuter, Naturvetarna, Officersförbundet, SRAT, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer i samarbete inom ramen för Saco.

Skicka in din intresseanmälan till något av chefsnätverken här. 

Under mars är det uppstart för nätverk i Stockholm, Sundsvall, Norrköping, Malmö och Göteborg. Anmäl dig senast 3 respektive 6 mars till dessa nätverk. 

Välkommen med din anmälan!