Chefsnätverk

Publicerad: 2017-05-08

Uppstart av nya chefsnätverk 2017

Är du intresserad av att vara med i ett chefsnätverk? För våra medlemmar som är chefer erbjuder vi nu möjligheten att delta i uppstarten av chefsnätverk på sju orter runt om i landet under mars och april 2017.

Nu startar vi chefsnätverk i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö, Halmstad, Sundsvall och Norrköping. Avsikten är att ge dig som chef ett forum för att bolla olika frågor som rör chefs- och ledarrollen. Eftersom ni som inbjuds är chefer inom ett stort antal branscher och professioner finns väldigt goda möjligheter till spännande utbyten av idéer och erfarenheter.

För dig som chefsmedlem
Chefsnätverket är exklusivt för dig som är medlem i Officersförbundet och chef med personal-, arbetsgivar- ekonomi- och verksamhetsansvar. Arrangörer är Fysioterapeuterna, Sveriges arbetsterapeuter, Naturvetarna, Officersförbundet, SRAT, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer i samarbete inom ramen för Saco.

Mer information och anmälan
Mer information med tid och plats samt hur du anmäler dig kommer framöver men notera gärna datumen för nätverkens uppstartsdatum i din kalender redan nu. För mer information, kontakta gärna ombudsman Mikael Boox, e-post: mikael.boox@officersforbundet.se eller via telefon 08-440 83 30.

Ort

Uppstartsdatum

Stockholm

15 mars 2017

Sundsvall

15 mars 2017

Norrköping

15 mars 2017

Malmö

16 mars 2017

Malmö

17 mars 2017

Göteborg

16 mars 2017

Göteborg

17 mars 2017

Halmstad

4 april 2017

Uppsala

19 april 2017