Chefsnätverk i Uppsala

Publicerad: 2017-05-08

Den 19 april är det uppstart för chefsnätverk i Uppsala.

Avsikten med nätverket är att ge dig som chef ett forum för att bolla olika frågor som rör chefs- och ledarrollen. Eftersom ni som inbjuds är chefer inom ett stort antal branscher och professioner finns väldigt goda möjligheter till spännande byten av idéer och erfarenheter.

Under uppstarten diskuterar vi:

Efter uppstartsmötet drivs nätverket i egen regi. Det innebär att nätverksdeltagarna själva ansvarar för efterföljande möten. En viktig förutsättning för att nätverket ska kunna leva vidare är att alla deltagare känner ett ansvar för att bidra med erfarenheter och input vid nätverksträffarna – då finns goda förutsättningar för nätverket att fortsätta träffas och utbyta erfarenheter.

Chefsnätverket är exklusivt för dig som är chefsmedlem och har ett formellt personal- och arbetsgivaransvar och verksamhets- och ekonomiskt ansvar. Arrangörer är Officersförbundet, SRAT, Sveriges Arkitekter, Fysioterapeuterna, Naturvetarna, Sveriges arbetsterapeuter och Sveriges Ingenjörer.

Skicka in din intresseanmälan till något av chefsnätverken här.

Anmälan stängs den 5 april och den 7 april får du ett bekräftelsemejl med information om du har fått en plats eller inte. 

Uppstart i Uppsala
19 april klockan 17-19 på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23. 

 Välkommen med din anmälan!