Bättre läge i förhandlingarna

Publicerad: 2017-05-08

Det är ett nytt och bättre läge i avtalsförhandlingarna. Parterna har nu gått från diskussion till förhandling. Det är dock för tidigt att uttala sig om vi kommer att finna acceptabla lösningar, säger förbundsdirektör Peter Löfvendahl.

Som vi tidigare informerat har det varit otydligt vilka lösningar som eftersträvats i avtalsförhandlingarna. Diskussionerna har pendlat fram och tillbaka mellan olika ytterligheter som besparingar, uppsagda avtal, otidsenliga avtal, förändrade avtal, effektiva avtal.

Frågetecken börjar att rätas ut
Förra veckan var en intensiv vecka och äntligen började ett antal frågetecken att rätas ut. Då diskuterades inte ytterligheter utan istället påbörjades arbetet med att formulera lösningar. Lösningar där även de ekonomiska värdena och arbetstidsberäkningar börjar ta form.

–  I och med förra veckans arbete är vi nu inne i ett förhandlingsläge enligt min definition. Det vill säga man ger och tar, förändrar ett villkor men istället förbättrar ett annat, säger Peter Löfvendahl.

28 februari upphör nuvarande överenskommelse
Avtalen vi förhandlar om är arbetstidsavtalet, rörlighetsavtalet samt ÖVA. Även om vi nu kommit till ett förhandlingsläge är det för tidigt att uttala sig om vi i slutläget kommer överens om nya avtal. Den 28 februari upphör nuvarande överenskommelse om att parterna inte ska säga upp några avtal.

 – Det är ett pressat läge för båda parter. Men vi låter oss inte stressas av det. Varje förändring värderas noga för att helheten ska bli acceptabel, säger Peter Löfvendahl.