Officerare förhandlar tillsammans

Publicerad: 2017-04-28

Samtliga officerare förhandlar nu tillsammans

Sveriges officerare – yrkes- och reservofficerare – går nu samman i en förhandlingsorganisation. Det kommer att ge oss en starkare position när det gäller att tillvarata den militära personalens intressen och behov.

– Det är med stor tillförsikt som vi blir en del av den största fackliga organisationen för militär personal. Det är en utmärkt plattform för att driva frågorna om anställningsvillkoren för våra medlemmar, säger Magnus Konradsson ordförande för Reservofficerarna.

Reservofficerarna blir från den 28 april medlem i Offentliganställdas Förhandlingsråd. (OFR).  I och med inträdet i OFR kommer Reservofficerarna, tillsammans med Officersförbundet och Ledarna, ingå i Förbundsområde Officerare (OFR/O). OFR/O företräder den anställda militära personalen i förhandlingar med Arbetsgivarverket.

Reservofficerarna ugör dock fortfarande ett eget självständigt fackförbund.

I juni påbörjas den statliga avtalsrörelsen där viktiga frågor är lön och inflytande men även skyddet vid arbetsskador. De statligt anställda har sämre skydd än andra på arbetsmarknaden.

Reservofficerarna är den gemensamma fackliga organisationen för medlemmarna i Svenska Flottans Reservofficersförbund (SFRO) och Sveriges Reservofficerare (SVEROF). Reservofficeren är en viktig del i Försvarsmaktens personalförsörjning. Viktiga frågor är förutsättningarna för tjänstgöring samt lön och övriga anställningsvillkor vid tjänstgöring. 

– Det är glädjande att vi nu företräder all militär personal. Det är våra medlemmar som dagligen bidrar till Försvarsmaktens operativa förmåga. Nu kan vi med ännu större kraft verka för att lägstalönerna för den militära personalen kommer upp till en rimlig nivå, säger Lars Fresker ordförande i OFR/O och Officersförbundet.   

Vilka är OFR/O?

OFR/O – Förbundsområde Officerare, förhandlar och tecknar ett antal centrala kollektivavtal tillsammans med Förbundsområde Statstjänstemän och Förbundsområde Poliser (OFR/S, P, O). Tillsammans är det drygt 100 000 medlemmar inom statlig sektor som genom sina förbund samverkar i förhandlingsfrågor.

För mer information om OFR se www.ofr.se