Nya avtal publiceras 10 april

Publicerad: 2017-04-06

Avtalen är nu undertecknade. De kommer att publiceras på Officersförbundets hemsida och Emilia på måndag den 10 april.

Vid den tidpunkten kommer förbundet att, i Officersinfo och på hemsida, ge ut förtydligande texter om skillnaderna mellan de gamla och nya avtalen.

Läsa på

Syftet med att vänta till på måndag är att ge förtroendevalda inom Officersförbundet (och övriga arbetstagarorganisationer) samt tjänstegrensansvariga inom Försvarsmakten en möjlighet att läsa igenom avtalen innan frågor kommer. Dessutom måste avtalen behandlas i Vidar och scannas, med mera, inför publicering.

Medlemsmöten

Officersförbundets officersföreningar kommer att kalla till medlemsmöten för att gå igenom de nya avtalen.

Notera att avtalen träder i kraft först första januari 2018 och en mer djupgående, partsgemensam, utbildning ska ske i höst.