Militär personal har fortsatt att trygga Sverige ännu ett år – utan rimlig ersättning

Publicerad: 2017-02-22

Officersförbundets medlemmar har blivit bättre på att försvara Sverige, det framgår av Försvarsmaktens årsredovisning för 2016 som publiceras idag. Vi har stärkt Försvarsmaktens operativa förmåga genom att utbilda, träna och öva oss.

Dessutom har vi bidragit till ökad säkerhet i ett antal andra nationer, skyddat Sverige, samt hjälpt andra myndigheter att rädda liv och egendom.

– Vi har levererat det som regeringen beslutat men får för lite tillbaka. Lönen är för låg och vi har yrkat att en soldat, sjöman, gruppbefäl som lägst ska ha en lön på 20 500 kr och en yrkesofficer som lägst 25 000 kr, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Ett flertal medlemmar har dessutom, under 2016, genomfört verksamhet utan att få ut de ersättningar de, enligt kollektivavtal, har rätt till. 

I den årsredovisning för 2016 som Försvarsmakten idag lämnar till regeringen framgår att 2016 har varit ett intensivt år. Det har även varit första året i det försvarspolitiska beslutet för perioden 2016–2020. Ett försvarsbeslut som redan visar tydliga tecken på att vara underfinansierat.

Försvarsmakten redovisar att verksamheten har genomförts i enlighet med regeringens beslut, uppsatta mål och förordningen för Försvarsmaktens verksamhet. Försvarsmakten pekar dock på att det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde förändrats och försämrats, vilket ställer krav på fortsatt analys och beredskap att vidta åtgärder.

– Även om 2016 har varit ett bra år är personalförsörjningen fortsatt en stor utmaning, för de lägst avlönade är till exempel lönefrågan av stor betydelse för hur de ser på Försvarsmakten som arbetsgivare. Det, tillsammans med det förändrade och försämrade säkerhetspolitiska läget, gör att regeringen redan i vårpropositionen borde förstärka anslaget till Försvarsmakten, säger Lars Fresker.

Försvarsmakten ställer höga krav på sin personal inför anställning och under utbildning och tjänstgöring. Militär personal kan idag närsomhelst beordras till insats i Sverige eller utomlands. Tjänstgöringskraven påverkar ofta personalens möjligheter att finnas tillgänglig för sina anhörig.  Att vara militär innebär att vara beredd att offra sitt liv, eller att ta andras, för att skydda Sverige, dess invånare och statsskick. Den militära personalen måste ges ersättningar och löner som ligger  i nivå med krav och uppgift.