Budgetunderlag påvisar försvarets underfinansiering

Publicerad: 2017-02-28

Försvarsmaktens budgetunderlag är tydligt med att det saknas minst 6,5 miljarder till och med 2020. Officersförbundet anser att det är bra att myndigheten är tydlig med bristerna, men påpekar att behovet av pengar är än större.

– Försvarsmakten förstår inte hur viktig frågan om våra medlemmars anställningsvillkor är. Istället planerar de att vidmakthålla de låga lönenivåerna för militär personal. Lägstalönerna måste upp och erfarenhet måste ge något tillbaka, annars lämnar den personal som Försvarsmakten nu är kritiskt beroende av att behålla, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Officersförbundet har yrkat att en soldat, sjöman, gruppbefäl (GSS) som lägst ska ha en lön på 20 500 kr och en yrkesofficer som lägst 25 000 kr. Lägstalönen för GSS har stått still sedan 2012 och yrkesofficerarna lönesätts långt under 25 000 kr. Även lönesättningen av nya militära chefer har skett på samma nivå under flera år.

Officersförbundet vill även påminna om att det senaste försvarsbeslutet endast gav Försvarsmakten hälften av vad myndigheten egentligen behövde för att nå upp till bedömd minsta nivå på försvarsförmåga. Det gör sammantaget att läget som beskrivs i budgetunderlaget är otroligt allvarligt för Sveriges försvarsförmåga.

– Som officer får man aldrig ge upp kampen och vi fortsätter att påtala den oansvariga politik som förs, men frågan är vad som krävs, förutom ett inlett militärt angrepp mot Sverige, för att få politikerna att ändra kurs, säger Lars Fresker.

Officersförbundet stödjer även Försvarsmaktens beskrivning av den framtida officersutbildningen och betonar att officersbristen är akut inom Försvarsmakten.

Läs hela pressmeddelandet här.