Nya försäkringspremier efter nyår

Publicerad: 2016-12-11

Premierna för gruppförsäkringarna kommer att justeras från 1 januari 2017. Huvuddelen av försäkringarna kommer då att bli billigare.

Årligen ser Officersförbundet och Länsförsäkringar över försäkringarna både vad gäller villkor och premier. Premierna sätts utifrån kostnaderna för skador och riskbedömning avseende förväntade skador.

Generellt har utvecklingen varit god och under ett antal år har premierna varit i stort sett oförändrade samtidigt som försäkringarnas omfattning har förbättrats. 

Långsiktigt samarbete
– 
Tack vare ett långsiktigt samarbete kan vi hålla låga premier och erbjuda konkurrenskraftiga produkter. När vi nu granskat 2015, 2016 och gör prognos för 2017 ser vi att det varit flera års förändringar avseende innehåll, regler och skadeutfall utan att premien påverkats. Tillsammans har vi kommit överens om att det nu är dags att justera premierna, säger Peter Löfvendahl, förbundsdirektör på Officersförbundet. 

Sänkning för flera premier
Olycksfallsförsäkring, sjukkapitalförsäkring, sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring har en utveckling som möjliggör sänkning av premierna för dessa. Däremot behöver vi höja premien för livförsäkring och barnförsäkring. Aspirantförsäkring och sjukvårdsförsäkring barn kommer ha oförändrad premie.

– Hur premiejusteringarna påverkar var och en beror på vilka försäkringar man har tecknat. Men vi ser att huvuddelen av medlemmarna (de som har tecknat liv-, olycksfall- och sjukkapitalförsäkring) sammantaget kommer få en sänkt premie, säger Peter Löfvendahl. 

Logga in på Mina sidor
På hemsidan kan du logga in med BankID under Mina sidor och se vilka försäkringar du har. Passa gärna på att se över dessa så att du har det skydd som passar din nuvarande livssituation.    

För att ändra nivå på försäkringarna så skickar du in en ny ansökningsblankett som finns att hämta här.