Lyssningstips för skyddsombud

Publicerad: 2016-12-15

Du som är skyddsombud, eller du som är sugen på att bli, ta en stund att lyssna på OFR-podden och avsnittet om skyddsombud.

OFR:s arbetsmiljöexpert Erik Hallsenius sätter på ett bra sätt ord på skyddsombudsuppdraget. I avsnittet pratas det inte så mycket om lagar och regler utan mer det förhållningssätt man bör ha som skyddsombud. Och att skyddsombudet med kunskap och mod faktiskt kan skapa förändring på arbetsplatsen.

Fler skyddsombud i förbundet
Under 2017 ska vi bli fler skyddsombud inom Officersförbundet. I dag har förbundets officersföreningar utsett totalt 320 skyddsombud. Under nästa år är målsättningen att vi ska bli minst 500. De skyddsombud som väljs ska också få utbildning för sitt uppdrag. Officersförbundet tar sitt ansvar genom att genomföra två stycken arbetsmiljökurser under 2017.

Lyssna på podden och om du känner att det här med skyddsombud skulle kunna vara nåt för dig – prata med din officersförening! Du behövs.

Tips från Pelle Avelin, ombudsman.