Kurs för valberedningen

Publicerad: 2016-12-11

Du som sitter i valberedningen har en viktig roll i föreningen. Rätt valberedning ger
rätt styrelse. I januari anordnar förbundet en kurs för valberedningsledamöter.

Du som sitter i valberedningen har en viktig roll i föreningen! Valberedningen påverkar styrelsens sammansättning. Valberedningen spelar därmed en central roll i varje organisation. Känner du som valberedningsledamot att du saknar den kunskap som krävs för att ni i valberedningen ska kunna bedriva ert arbete på ett effektivt sätt?

Grundläggande utbildning i valberedningsarbete
Kursen syftar till att ge en grundläggande utbildning i valberedningsarbetet. Kursen kommer att anpassas efter deltagarnas behov men frågor som kommer att diskuteras är:

 Rätt valberedning ger rätt styrelse
Kursen genomförs en gång under 2017, den 25-26 januari, på Quality Hotel Winn Haninge. Sista anmälningsdag är den 18 december. Anmäl dig på under Kurser.