Ta beslut om återbetalningsskydd

Publicerad: 2016-11-18

Senast den 31 december måste statligt anställda bestämma huruvida man vill ha återbetalningsskydd eller inte för de nya valbara pensionspremierna som placeras från och med 1 juli 2016.

Återbetalningsskydd innebär att det försäkringskapital som finns i pensionsförsäkringen betalas ut till efterlevande i form av en pension vid dödsfall. Om man avstår från att välja tecknas försäkringen i Kåpan Pensioner enligt PA 16 utan återbetalningsskydd.

Du som är anställd inom det statliga avtalsområdet omfattas av tjänstepensionsavtalet PA 16. PA 16 består av flera olika delar. En del är valbar och du bestämmer själv hur du vill att premien som arbetsgivaren står för ska placeras. Det är möjligt att välja till ett så kallat återbetalningsskydd. Om du har ett sådant utbetalas försäkringskapitalet till make, sambo eller barn vid dödsfall. Om du inte har det, får du istället högre avkastning på ditt sparande.

De som tidigare valt Kåpan Pensioner eller som är så kallade icke-väljare och därmed har en pensionsförsäkring i Kåpan Pensioner måste före den 31 december ta ställning till om försäkringen ska ha ett återbetalningsskydd eller inte för de nya pensionspremier som placeras från och med den 1 juli 2016. Kostnaden för ett sådant skydd består i en lägre avkastning på kapitalet under spartiden. För unga arbetstagare är kostnaden för ett sådant skydd mycket låg. Den ökar sedan med stigande ålder.

Du måste göra ditt val gällande återbetalningsskydd senast den 31 december 2016. För mer information se, Kåpan Pensioner eller Statens Tjänstepensionsverk. Om du avstår från att välja tecknas din försäkring i Kåpan Pensioner – för premier som placeras från och med den 1 juli 2016 – för den valbara/individuella delen i PA 16 utan återbetalningsskydd. Du kan i så fall senare lägga till återbetalningsskydd för hela ditt försäkringskapital om din familjesituation ändras. Även om din familjesituation inte ändras kan du senare lägga till återbetalnings-skydd, men i så fall endast för nya (framtida) pensionspremier.

Att tänka på